เนื้อหา

การประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบVideo Conference ครั้งที่ 4/2560

 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
นางนภัสนันท์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผนรักษาราชการแทนสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมประชุมสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดทำรายงานสถิติจังหวัด และสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านระบบ Video Conference โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถิติจังหวัดราชบุรี และพนักงานเข้าร่วม ประชุมพร้อมกัน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

kcn98

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี