เนื้อหา

ต้อนรับเจ้าหน้าที่มาทำการสำรวจภายหลังการแจงนับโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.๒๕๖๐

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
นางนภัสนันท์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผนรักษาราชการแทนสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ได้ต้อนรับและให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมาทำการสำรวจภายหลังการแจงนับโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.๒๕๖๐ (PES สรง.๖๐)  ณ สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 5

kcn96

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี