เนื้อหา

สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
นางนภัสนันท์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผนรักษาราชการแทนสถิติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยพนักงานราชการเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ณ ลานตลาดนัดเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

kcn93

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี