เนื้อหา

ท่านผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติลงพื้นที่

 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร และคณะ พร้อมด้วยนายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่จริง

kcn91

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี