เนื้อหา

ยินดีต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2560
ผู้ตรวจ
ราชการกรม นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร และคณะ ได้เข้าพบข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5

kcn90

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี