เนื้อหา

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดกาญจนบุรี (กพร.ปจ.)

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2560
นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดกาญจนบุรี (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

kcn89

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี