เนื้อหา

รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้"ไทยแลนด์ 4.0 กับการพัฒนาท้องถิ่น"

 

เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อเรื่อง " ไทยแลนด์ 4.0 กับการพัฒนาท้องถิ่น " ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้สนใจ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

kcn88

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี