เนื้อหา

การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร(EA)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560

นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการระบบสถิติประเทศ โดยมี นายทรงพล ใหม่สาลี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ชี้แจงโครงการฯ
ดร.มาลี วงศาโรจน์ อดีตรองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
นางอุษณี ไชยานนท์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์ สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ


kcn86

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี