เนื้อหา

ประชุมชี้แจงผ่านระบบคอนเฟอร์เรนซ์

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
นางนภัสนันท์ โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมประชุมโครงการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ และสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ.2560 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถิติจังหวัดราชบุรี และพนักงานเข้าร่วม ประชุมพร้อมกัน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

kcn82

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี