ตรวจเยี่ยมและให้ความรู้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนโรงเรียนบ้านนามกุย

 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อยกฐานะขึ้นเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนต่อไปให้กับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนโรงเรียนบ้านนามกุย โดยการต้อนรับของ นายกิตติพงษ์ แสนพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามกุย

kcn73

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี