เนื้อหา

งานวันคนพิการสากล 2559

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรีร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2559 เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ให้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม ณ. บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาล 5  อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 kcn72

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี