เนื้อหา

โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2560
นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายสงคราม พูลทะวงศ์ และ นายอภิสิทธิ์ เตียขุนทด เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมอุปสมบทในครั้งนี้ด้วย

kcn68kcn69

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี