เนื้อหา

รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560
นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2562-2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

kcn67

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี