เนื้อหา

ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560
             นายชุติชาติ  บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติแห่งชาติและมอบนโยบาย ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนางสาวศิริญาพร รุ่งสุข สถิติจังหวัดราชบุรี และพนักงานเข้าร่วม ประชุมพร้อมกัน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

kcn66

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี