เนื้อหา

สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560
             นายชุติชาติ  บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสนับสนุนของขวัญการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

kcn65

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี