เนื้อหา

ร่วมประชุมโครงการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560
นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ณ ห้องประชุมแควน้อย โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

kcn63

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี