เนื้อหา

ร่วมมอบของที่ระลึกและอวยพรปีใหม่

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560

    เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ นายจำเนียร ขาวจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี และนางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวย การศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมมอบของที่ระลึกและอวยพรปีใหม่แก่ นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี

kcnburi62

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี