เนื้อหา

ร่วมมอบของที่ระลึกและอวยพรปีใหม่

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560

 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมมอบของที่ระลึกและอวยพรปีใหม่แก่ นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

kcnburi61

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี