เนื้อหา

ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดกาญจนบุรี โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 72 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด ครั้งที่2/2559

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559
นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดกาญจนบุรี โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 72 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด ครั้งที่2/2559 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

55

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี