เนื้อหา

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามการจัดเก็บข้อมูลจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559
นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามการจัดเก็บข้อมูลจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่1/2559 ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

44

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี