เนื้อหา

ร่วมวันรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559
นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมวันรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560  และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

33

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี