เนื้อหา

ประชุมเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เมื่อวัอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559
             นายชุติชาติ  บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการประชุมและข้ออนุเคราะห์ข้อมูลในประเด็น "เขตเศรษฐกิจพิเศษ สถิติข้อมูลแรงงาน สถานประกอบการ การทำงาน และการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่เขตจังหวัดกาญจนบุรี" ณ ห้อง ดส.1101 ชั้น 1 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

kcnburi18

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี