เนื้อหา

ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559
             นายชุติชาติ  บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางปภพสร ทิมศรีกล่ำ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจเยี่ยมศูนย์ก่รเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บ้านหน้องปลิง ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บ้านท่าพยอม ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี และได้เข้าพบกับคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ รับฟังปัญหา อุปสรรคต่างๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนตามแนวทางและนโยบายของรัฐบาล

ICT02ict01

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี