เนื้อหา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559
             นายชุติชาติ  บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี บรรยายให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีจังหวัดสมุทรสาคร สระบุรี ราชบุรี และนครปฐมเข้าร่วมรับฟังบรรยาย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีหลังใหม่ ชั้นที่ 5

kcn112

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี