เนื้อหา

ประชุมการเข้าถึงบริการทางการเงินผ่านระบบ Video Conference

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559
             นายชุติชาติ  บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงิน พ.ศ.2559 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนางสาวศิริญาพร รุ่งสุข สถิติจังหวัดราชบุรี และพนักงานเข้าร่วม ประชุมพร้อมกัน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

kcncon

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี