เนื้อหา

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพนมทวน

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559
             นายชุติชาติ  บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพนมทวน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 10/2559 เรื่องการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

kcn009

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี