เนื้อหา

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559
             นายชุติชาติ  บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อนำงานบริการต่างๆ ในหน้าที่ออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

kcn008

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี