เนื้อหา

โครงการทุนการศึกษาเพื่อน้องของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559
             นายชุติชาติ  บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาเพื่อน้องของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเด่น ความประพฤติดี และยากจน จำนวน 100 ทุน ณ หอประชุมอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

kcn003

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี