เนื้อหา

โครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
             นายชุติชาติ  บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมโครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย สู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้นที่ 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

kcnburi007

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี