เนื้อหา

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
           นายชุติชาติ  บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

kcnbuti005

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี