โครงการอบรมผู้จัดการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

 

เมื่อวันที่ 1 - 5 กันยายน 2559

 

          นายชุติชาติ  บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและเป้นผู้บรรยายโครงการอบรมผู้จัดการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ในหัวข้อการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ วังสิงห์รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

kcn007

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี