พิธีวางพวงมาลาสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธีวางพวงมาลาสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมาหาราช ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

naras59

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี