พิธีถวายราชสักการะ พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3

 

พิธีถวายราชสักการะ พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3

page001

ร่วมพิธี "แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว" เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 มีหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง


 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี