สนับสนุนการใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย

ร่วมส่งเสริม สนับสนุนการใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย

pathai
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรีร่วมส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานแต่งกายด้วยผ้าไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ วัน เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการใช้ผ้าไทย และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี