กิจกรรมบริจาคโลหิต

 

โครงการบริจาคโลหิต 60 พรรษา หอการค้าฯร่วมใจ ถวายเป็นพระราชกุศล

หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ใน “โครงการบริจาคโลหิต 60 พรรษา หอการค้าฯร่วมใจ ถวายเป็นพระราชกุศล” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่อาคารหอประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ บริเวณศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

blood58

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี