ตรวจเยี่ยมศูนย์ไอซีทีชุมชน

วันที่ ๒๒-๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๘
นายเสริมศักดิ์  จันทร์เต็ม และคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ไอซีทีชุมชน
เพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นต่างๆ จากผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน
ICT2
ICT1

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี