กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานสถิติแห่ชาติ
คุณสมนึก  วงษ์จันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ให้คำปรึกษา
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘

stn

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี