อบรมโครงการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ

โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบ
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ
map01
pantee
นางอรธัญญา  หุ่นดี  สถิติจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
ภาคกลาง จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 14-20 มกราคม 2558 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี