วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ร่วมพิธีงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

bidakasad

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี