การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2557

การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2557
เขตตรวจราชการที่ 2
ท่านผู้ตรวจฯ อุบล โรจน์รัชนีกร
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 11 กันยายน 2557
ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี