การฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2557

การฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2557
C-MEX 14
ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2557
ณ. ห้องประชุมแควน้อยชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี