กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่๖o

กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่๖o
วันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓
เวลา o๙.o๙ น. ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
โดย หน่วยงานสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี