เนื้อหา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2560             ปีงบประมาณ 2561             ปีงบประมาณ 2562

1-31 ตุลาคม 2559                      1-31 ตุลาคม 2560                      1-31 ตุลาคม 2561

1-30 พฤศจิกายน 2559                1-30 พฤศจิกายน 2560                1-30 พฤศจิกายน 2561

1-31 ธันวาคม 2559                     1-31 ธันวาคม 2560                     1-31 ธันวาคม 2561

1-31 มกราคม 2560                     1-31 มกราคม 2561                     1-31 มกราคม 2562

1-28 กุมภาพันธ์ 2560                  1-28 กุมภาพันธ์ 2561                   1-28 กุมภาพันธ์ 2562

1-31 มีนาคม 2560                      1-31 มีนาคม 2561                       1-31 มีนาคม 2562

1-30 เมษายน 2560                     1-30 เมษายน 2561                       1-30 เมษายน 2562 

1-31 พฤษภาคม 2560                  1-31 พฤษภาคม 2561                   1-31 พฤษภาคม 2562

1-30 มิถุนายน 2560                    1-30 มิถุนายน 2561                      1-30 มิถุนายน 2562

1-31 กรกฏาคม 2560                   1-31 กรกฎาคม 2561                    1-31 กรกฏาคม 2562  

1-31 สิงหาคม 2560                     1-31 สิงหาคม 2561                    

1-30 กันยายน 2560                     1-30 กันยายน 2561


 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.