เนื้อหา

รายงานงบทดลองหน่วบเบิกจ่ายรายเดือน

                 2560                                             2561                                         2562

ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2560                  ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560              ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561                                             

ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2560                 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560        ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560              ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560            ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561

ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560                ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561            ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562

ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560               ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561         ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560                 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561             ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2560                 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561            ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562

  ประจำปีงบประมาณ 2560                    ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561        ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

                                                           ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561            ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

                                                           ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561           ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 

                                                           ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

                                                           ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561  

                                                           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-2996  โทรสาร 0-3451-5109 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.